Ny uniformsgrafik på gång!

Hej!

Efter en lång inaktivitet på hemsidan håller jag nu på att uppdatera samtlig uniformsgrafik. Det är en del små och större fel som jag nu försöker åtgärda, samt lägga in mer beskrivande text. Bilderna kommer bestå av daglig dräkt (så den ser ut utan attiraljer, med mössa m/1865-99), liten parad (hjälm/kask, skärp) och stor parad (plym, epåletter). De jag i princip är klara med för tillfället är trängtrupperna samt Livgardet till häst, K 1 – där båda bär uniform m/1895. Grunden är lagd och det kommer nu förhoppningsvis gå lite snabbare att få ut övriga regementens uniformer. Ni kan redan nu kika in på K 1 och trängen i menyn till höger. Märker du av något fel, kontakta mig gärna!

Här har vi en major vid Livgardet till häst.

…samt en löjtnant vid trängtrupperna:

Försvarsmaktens baskrar med färger och märken

Nej, det finns ju ingen basker modell äldre. Men jag fick för mig att göra moderna baskrar ändå för att avspegla hur de ser ut lite varstans i Försvarsmakten. Vet inte om alla stämmer, men jag har gått efter UniBest 2009 samt de bilder jag hittat.

Under Turkiets statsbesök 11 mars såg jag en person springa runt i mörkblå basker med Livgardets baskermärke och fotade, bland annat fotade han regementschefen Håkan Hedlund. Har aldrig sett en sån basker förut. Vet någon vad eller vem det kan vara?

Här ovan finns alltså baskrar enligt följande:

  • Mörkblå för generalsperson, armén, flygvapnet, Artilleriregementet (A 9), Luftvärnsregementet (Lv 6), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC), Ledningsregementet (LedR), Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM), Trängregementet (TrängR) och Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC).
  • Svart för Livgardet/infanteri (LG/inf), Norrbottens regemente (I 19), Skaraborgs regemente (P 4) och Södra skånska regementet (P 7).
  • Mörkgrön för Livgardet/kavalleri (LG/kav), Arméns jägarbataljon (AJB), Livregementets husarer (K 3), Flygbasjägarskolan (FBJS), Lapplandsjägargruppen (LJG/G 66/I 22) och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (UndSäkC).
  • Röd för Livgardet/Försvarsmusikcentrum (LG/FöMus).
  • Vinröd för Fallsjärmsjägarskolan (FJS).
  • Mellanblå för Helikopterflottiljen (Hkpflj).
  • Grön för Amfibieregementet (Amf 1).
  • Brun för Hemvärnet (HV).
  • Ljusblå för Förenta nationerna (FN).

Axelklaff m/1899

År 1899 infördes kavalleriets och trängens axelklaff m/1895 till vapenrock för officerare och underofficerare vid infanteriet (utom Värmlands fältjägarkår), Fortifikationen samt för Fältläkarkåren, Intendurkåren, Fältveterinärkåren och i armén kvarstående officerare. Dessa axelklaffar skulle vara anlagda senast till regementsmötet år 1900.

Ca 12 cm lång och 4 cm bred, med undantaget 4,5 cm bred för generaler. Beläggningssnörena av guld eller silver skulle vara samma som färgen på vapenrockens knappar, varav en fanns på axelklaffens inre ända.

General: Två jämnlöpande flätade grova beläggningssnören av guld eller silver.
Regementsofficer: Två jämnlöpande flätade 8 mm beläggningssnören av guld eller silver.
Kompaniofficer och fanjunkare: Fem släta jämnlöpande 8 mm beläggningssnören av guld eller silver, ej flätade.
Sergeant: Fem släta jämnlöpande beläggningssnören, ej flätade. De tre inre av gult eller vitt redgarn och de yttre av guld eller silver.

Från vänster till höger: sergeant, fanjunkare, underlöjtnant, löjtnant, kapten, major, överstelöjtnant, överste.

 

Indelta armén

 

Svea livgarde, I 1

 

Göta livgarde, I 2

 

Livregementets grenadjärer, I 3

 

Första livgrenadjärregementet, I 4 och Andra livgrenadjärregementet, I 5

 

Smålands grenadjärkår, I 7 (senare Karlskrona grenadjärregemente, I 7)

 

Jämtlands fältjägarregemente, I 23

 

Vaxholms grenadjärregemente, I 26

Axelklaff m/1895

Vid kavalleriet och trängen infördes 1895 nya axelklaffar. Dessa axelklaffar skulle vara anlagda senast den 1 januari 1900.

Dessa bestod av beläggningssnören i silverfärg med en bredd på 8 mm. Vid axelklaffens inre ände placerades en knapp av samma slag som vapenrockens. Axelklaffen hade matta och foder av samma färg som vapenrockens krage.

General: Två jämnlöpande flätade grova beläggningssnören av silver.
Regementsofficer: Två jämnlöpande flätade 8 mm beläggningssnören av silver.
Kompaniofficer och fanjunkare: Fem släta jämnlöpande 8 mm beläggningssnören av silver, ej flätade.
Sergeant: Fem släta jämnlöpande beläggningssnören, ej flätade. De tre inre av vitt redgarn och de yttre av silver.

Från vänster till höger: sergeant, fanjunkare, underlöjtnant, löjtnant, ryttmästare, major, överstelöjtnant, överste.

 

Livgardet till häst, K 1

 

Livregementets dragoner, K 2

 

Skånska dragonregementet, K 6

 

Norrlands dragonregemente, K 8

 

Trängtrupperna

Axelklaffar

Har uppdaterat lite axelklaffar som finns på respektive regementes sida uppe till höger.

 

Fortifikationen i parad

Vid parad anlades epåletter för manskap och officerare. Här ser ni hur de såg ut vid Fortifikationen. Fortifikationen använde sig av vapenrock m/1888 med kask m/1894 (som även bars av K 6 och K 8).

 

Trängtrupperna i parad

Vid parad anlades epåletter för manskap och officerare. Här ser ni hur de såg ut vid Trängtrupperna. Trängen använde sig av vapenrock m/1895 med tillhörande hjälm m/1885 ( som före 1895 kallades för kask).